Mô hình giải phẫu hộp sọ và não bóc tách được các chi tiết

 • Mô hình bao gồm một mô hình hộp sọ ba phần và một mô hình não tám phần.
  Nó có thể được tháo rời thành hộp sọ, nền sọ
  Mô hình não bao gồm tám thành phần: bán cầu đại não, tiểu não, não thất và trụ não.
 • 1.350.000 VNĐ

Mô hình hộ sọ người và não bóc tách được các chi tiết thích hợp cho việc giảng dạy và học tập môn giải phẫu ở các trường đại học, cao đẳng y. Mô hình cũng có thể dùng để trưng bày trong các khoa khám bệnh hay các phòng khám.

Mô hình hộp sọ và não người

 Mô hình mặt trước xương sọ người

   

Mô hình hôp sọ người

  

Mô hình giải phẫu hộp sọ và não bóc tách được các chi tiết: mô tả chi tiết

 • Kích thước: 19x15x21cm
 • Chất liệu: PVC không độc hại thân thiện với môi trường
 • Tỷ lệ: 1/1 so với thực tế
 • Mô hình bao gồm một mô hình hộp sọ ba phần và một mô hình não tám phần.
 • Nó có thể được tháo rời thành hộp sọ, nền sọ
 • Mô hình não bao gồm tám thành phần: bán cầu đại não, tiểu não, não thất và trụ não.

  

Tổng quan mô hình não người     

Mô hình não người bóc tách

 mô hình não người

 

mặt sau mô hình xương sọ người

 

XEM THÊM:

Mô hình y khoa

Mô hình giải phẫu hệ xương

Mô hình giải phẫu cơ quan - hệ cơ quan