Chuyển khoản ngân hàng

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI - MST: 0700786967

 

1. TK: 0711000233829 Vietcombank Hà Nội - chi nhánh Thanh Xuân - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

2. TK: 020074303480 Sacombank Hà Nội - chi nhánh Kim Liên - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

3. TK: 1303206366421 Agribank Hà Nội - chi nhánh Hà Thành - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

4. TK: 108003612192 Viettinbank Hà Nội - chi nhánh Đống Đa - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

5. TK: 12810000384865 BIDV Hà Nội - chi nhánh Chương Dương - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi

6. TK: 19026815778022 Techcombank Hà Nội - chủ tài khoản: Hoàng Minh Lợi