Cuộn túi đóng gói thuốc sắc đông y

  • Cuộn túi đóng gói thuốc sắc đông y dùng cho các loại máy sắc thuốc và đóng túi tự động.
    Loại 10cm - 4kg= 450.000VND/1 CẶP
    Loại 10cm- 9kg= 800.000VND/1 CẶP
    Loại 11cm- 7kg= 750.000 VND/ 1 CẶP
  • 450.000 VNĐ

Cuộn túi đóng gói thuốc sắc đông y dùng cho các loại máy sắc thuốc và đóng túi tự động.
Loại 10cm - 4kg= 450.000VND/1 CẶP
Loại 10cm- 9kg= 800.000VND/1 CẶP
Loại 11cm- 7kg= 750.000 VND/ 1 CẶP

cuon-tui-dong-goi-thuoc-sac

cuon-tui-dong-goi-thuoc-sac-dong-y

tui-dong-goi-thuoc-sac

tui-dong-goi-thuoc-bac

tui-dong-goi-thuoc-tu-dong

tui-dong-goi-thuoc-y-hoc-co-truyen

tui-dong-goi-thuoc-cho-may-sac-thuoc-tu-dong

XEM THÊM:

Dụng cụ đông y

Máy sắc thuốc

Dụng cụ sơ chế thuốc