Bi tập lăn tay

  • Bi tập lăn tay dùng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não hoặc những bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chức năng bài ngón tay
  • 110.000 VNĐ

Bi tập lăn tay dùng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não hoặc những bệnh nhân đang trong giai đoạn phục hồi chức năng bài ngón tay.

bi-tap-lan-tay

bi-tap-lan-tay-2

XEM THÊM:

Dụng cụ tập cho người tai biến

Dụng cụ tập phục hồi chức năng