Hiển thị:
Trang

Cây hơ ngải bằng đồng

Cây hơ ngải bằng đồng

Cứu ngải là một thủ thuật điều trị kinh điển của YHCT, được cải tiến dần qua hàng thế kỉ cho đến ngày hôm nay là sử dụng điếu ngải hơ trực tiếp vào huyệt ..

180.000 VNĐ

Cây lăn ngải 2 tay cầm

Cây lăn ngải 2 tay cầm

Cứu ngải là một thủ thuật điều trị kinh điển của YHCT, được cải tiến dần qua hàng thế kỉ cho đến ngày hôm nay là sử dụng điếu ngải hơ trực tiếp vào huyệt ..

330.000 VNĐ

Cây lăn ngải 2 đầu cao cấp

Cây lăn ngải 2 đầu cao cấp

Cứu ngải là một thủ thuật điều trị kinh điển của YHCT, được cải tiến dần qua hàng thế kỉ cho đến ngày hôm nay là sử dụng điếu ngải hơ trực tiếp vào huyệt ..

300.000 VNĐ

Cây lăn ngải bằng đồng 16cm

Cây lăn ngải bằng đồng 16cm

Cứu ngải là một thủ thuật điều trị kinh điển của YHCT, được cải tiến dần qua hàng thế kỉ cho đến ngày hôm nay là sử dụng điếu ngải hơ trực tiếp vào huyệt hoặc ..

130.000 VNĐ

Cây lăn ngải bằng đồng 23cm

Cây lăn ngải bằng đồng 23cm

Cứu ngải là một thủ thuật điều trị kinh điển của YHCT, được cải tiến dần qua hàng thế kỉ cho đến ngày hôm nay là sử dụng điếu ngải hơ trực tiếp vào huyệt ..

150.000 VNĐ

Cây lăn ngải có tay cầm tiện lợi

Cây lăn ngải có tay cầm tiện lợi

Cứu ngải là một thủ thuật điều trị kinh điển của YHCT, được cải tiến dần qua hàng thế kỉ cho đến ngày hôm nay là sử dụng điếu ngải hơ trực tiếp vào huyệt ..

290.000 VNĐ

Cây lăn ngải đồng đinh to

Cây lăn ngải đồng đinh to

Cứu ngải là một thủ thuật điều trị kinh điển của YHCT, được cải tiến dần qua hàng thế kỉ cho đến ngày hôm nay là sử dụng điếu ngải hơ trực tiếp vào huyệt ..

170.000 VNĐ

Hiển thị từ 1 đến 7 của 7 (1 Trang)